• Justering før asfaltering med veihøvel
  • Komprimering – grus og stein
  • Transport av masser
  • Utskifting og justering av kummelokk
  • Graving - tomtearbeid
  • Snørydding - isskraping
  • Utlegging av grus og jord med utlegger med veihøvel på idrettsbaner